Làm Giấy Khai Sinh Cho Con Cần Những Gì?

Hiện nay, quy trình làm giấy khai sinh cho con đã trở nên đơn giản và tiện lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có thể do trục trặc giấy tờ hoặc do sinh sống ở vùng sâu, vùng xa mà bạn chưa thể tiếp cận được thông tin mới nhất về thủ tục này. Nhận thức được vấn đề này, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách làm giấy khai sinh cho con theo quy định cập nhật mới nhất năm 2024. Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm thông tin.

Tìm hiểu về giấy khai sinh?

Làm Giấy Khai Sinh Cho Con Cần Những Gì? Hướng Dẫn Mới Nhất 2024
Tìm hiểu về giấy khai sinh?

Giấy khai sinh là một tài liệu pháp lý quan trọng, chính thức xác nhận việc một cá nhân được đăng ký sinh tại cơ quan có thẩm quyền. Tài liệu này chứa đựng các thông tin cơ bản của cá nhân đó, bao gồm tên, ngày và nơi sinh, giới tính, quốc tịch, và thông tin về cha mẹ của họ.

Lý do cần phải làm giấy khai sinh cho con?

Việc làm giấy khai sinh cho con không chỉ là bước cơ bản mà còn vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Giấy khai sinh mang lại những lợi ích thiết yếu cho trẻ em, bao gồm:

 • Là yêu cầu bắt buộc để trẻ em có thể tham gia vào hệ thống giáo dục.
 • Hỗ trợ trong việc tiếp cận các chính sách chăm sóc sức khỏe dành cho trẻ em.
 • Đảm bảo trẻ nhận được các quyền lợi an sinh xã hội tương ứng.

Làm giấy khai sinh cho con cần ghi những thông tin gì?

Làm Giấy Khai Sinh Cho Con Cần Những Gì? Hướng Dẫn Mới Nhất 2024
Làm giấy khai sinh cho con cần ghi những thông tin gì?

Khi làm giấy khai sinh cho con, thông tin cần ghi bao gồm:

Thông tin của người được đăng ký khai sinh:

 • Họ, chữ đệm và tên.
 • Giới tính.
 • Ngày, tháng, năm sinh.
 • Nơi sinh.
 • Quê quán.
 • Dân tộc.
 • Quốc tịch.

Thông tin của cha và mẹ người được đăng ký khai sinh:

 • Họ, chữ đệm và tên.
 • Năm sinh.
 • Dân tộc.
 • Quốc tịch.
 • Nơi cư trú (lựa chọn họ của người con dựa trên thỏa thuận giữa cha và mẹ).

Thêm vào đó, cần có Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Ai có nghĩa vụ làm giấy khai sinh cho con?

Làm Giấy Khai Sinh Cho Con Cần Những Gì? Hướng Dẫn Mới Nhất 2024
Ai có nghĩa vụ làm giấy khai sinh cho con?

Theo Điều 13 của Luật Hộ tịch năm 2014, việc đăng ký khai sinh cho con được quy định như sau:

 • Cha và mẹ của trẻ là những người chính thức có trách nhiệm đăng ký khai sinh, được ưu tiên thực hiện việc này. Họ cần phải cung cấp đầy đủ giấy tờ cá nhân và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của pháp luật. Đối với trường hợp cha mẹ chưa kết hôn, quy trình đăng ký khai sinh được chi tiết hóa tại Điều 15 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP.
 • Người thân trong gia đình, bao gồm ông bà, anh chị em, có thể đăng ký thay mặt nếu cha mẹ không thể thực hiện việc đăng ký. Điều này yêu cầu họ phải có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc có thể chứng minh mối quan hệ với trẻ.
 • Trong trường hợp trẻ được nuôi dưỡng bởi cá nhân hoặc tổ chức, họ cũng được phép đăng ký khai sinh cho trẻ, tuân thủ theo quy định pháp luật địa phương.

Thời hạn quy định làm giấy khai sinh cho con là bao nhiêu ngày?

Cha mẹ, người thân trong gia đình hoặc các cá nhân và tổ chức nuôi dưỡng có nghĩa vụ hoàn thành việc đăng ký khai sinh trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh của trẻ.

Cách làm giấy khai sinh cho con tại UBND

Làm Giấy Khai Sinh Cho Con Cần Những Gì? Hướng Dẫn Mới Nhất 2024
Cách làm giấy khai sinh cho con tại UBND

Bước 1: Nộp Hồ Sơ Đăng Ký

Chuẩn bị hồ sơ cần có hộ chiếu, CMND, CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh; giấy tờ chứng minh nơi cư trú; giấy chứng nhận kết hôn (nếu có); giấy tờ liên quan đối với trẻ em sinh ra nước ngoài có cha mẹ là công dân Việt Nam.

Tờ khai đăng ký: Hoàn thiện tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định trong Thông tư 04/2020/TT-BTP. Mẫu tờ khai có thể tải về từ link tương ứng.

Bước 2: Chờ Xử Lý Hồ Sơ

Kiểm tra hồ sơ: Người tiếp nhận sẽ kiểm tra và so sánh thông tin trên hồ sơ ngay khi nhận.

Nhận giấy biên nhận: Bạn sẽ được cấp giấy biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ, với thông tin rõ ràng về thời gian trả kết quả.

Hướng dẫn bổ sung: Nếu hồ sơ cần thêm thông tin, bạn sẽ nhận hướng dẫn chi tiết để bổ sung đúng quy định.

Bước 3: Duyệt và Cấp Giấy Khai Sinh

Xác minh và duyệt hồ sơ: Công chức tư pháp – hộ tịch sẽ đánh giá hồ sơ và xin ý kiến chấp thuận từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã/huyện.

Cập nhật thông tin: Với sự chấp thuận, thông tin được cập nhật vào Sổ đăng ký khai sinh và thực hiện lấy Số định danh cá nhân.

Ký và cấp giấy khai sinh: Người đăng ký và công chức sẽ ký vào Sổ đăng ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã/huyện sẽ ký bản chính và cấp bản sao giấy khai sinh theo yêu cầu.

Cách làm giấy khai sinh cho con trực tuyến

Làm Giấy Khai Sinh Cho Con Cần Những Gì? Hướng Dẫn Mới Nhất 2024
Cách làm giấy khai sinh cho con trực tuyến

Bước 1: Truy cập và Đăng nhập

Vào Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Đăng ký và xác thực tài khoản theo hướng dẫn nếu bạn chưa có tài khoản.

Sau khi đăng nhập, chọn tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã nơi bạn muốn thực hiện đăng ký và nhấn “Đồng ý” để tiếp tục. Chọn Nộp trực tuyến tại mục Đăng ký khai sinh thông thường (khối xã) trong Danh sách dịch vụ công.

Bước 2: Điều hướng Đăng ký khai sinh

Hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh/thành phố. Ví dụ: Chọn Hà Nội, bạn sẽ được chuyển đến https://dichvucong.hanoi.gov.vn/nop-truc-tuyen.

Bước 3: Đăng ký trực tuyến

Chọn “Đăng ký trực tuyến” và “Nộp hồ sơ tại phường/xã/thị trấn”.

Bước 4: Chọn Lĩnh vực và Mục đăng ký

Kéo xuống và chọn lĩnh vực “Hộ tịch”, sau đó chọn mục “Đăng ký khai sinh” và nhấn “Thực hiện”.

Bước 5: Cung cấp Thông tin và Nộp Hồ sơ

Điền thông tin theo biểu mẫu điện tử và đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ cần thiết. Thực hiện nộp phí, lệ phí qua chức năng thanh toán trực tuyến.

Bước 6: Xác nhận Trách nhiệm pháp lý

Đánh dấu vào “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên” và chọn “Tiếp tục” sau khi nhập mã xác nhận.

Bước 7: Hoàn tất Đăng ký

Kiểm tra lại thông tin và nhấn “Hoàn tất”.

Lưu ý: Bạn sẽ nhận được mã số đăng ký và thời gian trả kết quả. Khi đi nhận kết quả tại cơ quan hộ tịch, hãy mang theo bản chính của các giấy tờ đã nộp để xuất trình.

Cách làm giấy khai sinh cho con lưu động

Làm Giấy Khai Sinh Cho Con Cần Những Gì? Hướng Dẫn Mới Nhất 2024
Cách làm giấy khai sinh cho con lưu động

Bước 1: Tại Điểm Đăng Ký Hộ Tịch Lưu Động

Công chức tư pháp – hộ tịch sẽ hướng dẫn người yêu cầu điền thông tin vào Tờ khai đăng ký khai sinh. Kiểm tra và xác minh các giấy tờ cần thiết. Lập Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: Xử Lý Hồ Sơ Hoàn Chỉnh

Khi hồ sơ đã đầy đủ, công chức sẽ báo cáo và trình Giấy khai sinh cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để ký duyệt và ghi vào Sổ đăng ký khai sinh.

Bước 3: Trả Kết Quả và Hướng Dẫn Ký Nhận

Công chức sẽ trả Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh tại nơi đăng ký, đồng thời hướng dẫn kiểm tra thông tin trên Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh và ký nhận. “Đăng ký lưu động” sẽ được ghi rõ trong mục “Ghi chú”.

Đối với người không biết chữ, công chức điền thông tin và đọc Tờ khai, sau đó hướng dẫn ký bằng cách điểm chỉ.

Trong quá trình trả kết quả, nếu cần, công chức sẽ đọc lại nội dung Giấy khai sinh và hướng dẫn ký vào Sổ bằng cách điểm chỉ.

Việc bỏ sổ hộ khẩu có ảnh hưởng đến quy trình làm giấy khai sinh cho con hay không?

Làm Giấy Khai Sinh Cho Con Cần Những Gì? Hướng Dẫn Mới Nhất 2024
Việc bỏ sổ hộ khẩu có ảnh hưởng đến quy trình làm giấy khai sinh cho con hay không?

Theo Nghị định 104/2022/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, khi làm giấy khai sinh cho con, việc xuất trình sổ hộ khẩu không còn là yêu cầu bắt buộc. Vì vậy, bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định như sau:

Giấy Tờ Cần Nộp:

 • Tờ khai đăng ký khai sinh.
 • Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay thế khác theo quy định.

Giấy Tờ Cần Xuất Trình:

 • CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có ảnh và thông tin cá nhân, được cơ quan thẩm quyền cấp và còn giá trị sử dụng.
 • Giấy đăng ký kết hôn (nếu có).

Có làm giấy khai sinh cho con không có tên cha được không?

Làm Giấy Khai Sinh Cho Con Cần Những Gì? Hướng Dẫn Mới Nhất 2024
Có làm giấy khai sinh cho con không có tên cha được không?

Trong trường hợp giấy khai sinh của trẻ chưa ghi tên cha, cha mẹ có thể bổ sung thông tin này vào giấy khai sinh bằng việc thực hiện thủ tục nhận cha, mẹ, con kết hợp với thủ tục bổ sung tên cha vào giấy khai sinh sau này.

Thủ tục Nhận Cha, Mẹ, Con:

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi người nhận hoặc người được nhận (cha, con) cư trú, theo quy định tại Điều 24 của Luật Hộ tịch năm 2014.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha, con như văn bản giám định DNA, thư từ, hình ảnh và các chứng cứ khác liên quan.

Thủ Tục Bổ Sung Tên Cha vào Giấy Khai Sinh

Cơ quan thực hiện: Thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đã được đăng ký hộ tịch trước đây hoặc tại xã nơi người yêu cầu cư trú, theo quy định của Điều 27 trong Luật Hộ tịch.

Hồ sơ cần chuẩn bị: Bao gồm tờ khai theo mẫu quy định cùng với giấy tờ liên quan cần thiết để nộp tại cơ quan đăng ký hộ tịch, như được chỉ định trong Điều 28 của Luật Hộ tịch.